دیپلم ریاضی و فیزیک

دبیرستان و پیش-دانشگاهی تیزهوشان شهید رجائی و نمونه دواتی امام حسن (ع) ریاضی – فیزیک ۱۳۸۵-۱۳۸۹